Projekty językowe w ramach Dnia Języka Ojczystego

130

W ramach Dnia Języka Ojczystego w naszej szkole miały miejsce działania projektowe, których podsumowaniem były: ocena prac konkursowych (przew. J. Gruszczyńska), przeprowadzane lekcje z zakresu nauki o języku (2a, 2b, 2c) i pochodzeniu polszczyzny (1c) oraz prezentacje przygotowane przez Łukasza Magierowskiego 2a (o pochodzeniu języka polskiego; opiekun – J. Dobiech)  oraz Marty Drab, Zofii Linowskiej, Szymona Jaroszyńskiego o zapożyczeniach (opiekun – J. Dobiech).

Całość przedsięwzięcia przygotowały i przeprowadziły p. Joanna Gruszczyńska i p. Joanna Dobiech (nauczycielki języka polskiego)