W środę zainaugurowaliśmy cykl wykładów z nauczycielami akademickimi pt. Już wiem, kim zostanę! Celem spotkań młodych ludzi z naukowcami jest umożliwienie im rozeznania się w przebogatym świecie nauki oraz specyfice wybranych dziedzin. 26 października gościliśmy w naszej szkole osobowość wybitną, albowiem zaszczycił nas swoją obecnością prof. dr. hab. Jan Miodek, popularyzator mowy ojczystej, niekwestionowany autorytet w dziedzinie językoznawstwa. Spotkanie zatytułowane było „Dlaczego lubię swój zawód” i adresowane było do uczniów naszej szkoły oraz gości, których zaprosiliśmy do udziału naszych spotkaniach, uczniów szkół podstawowych. Spotkanie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, co miło swój wyraz w dużej liczbie pytań zdanych prelegentami.

Spotkanie z prok. Miodkiem było pierwszy z sześciu, jakie zaplanowaliśmy w tym roku. Następne będzie maiło miejsce 14 grudnia o godz. 11:00, a nauczycielem akademickim, z którym się spotkamy, będzie prof. dr hab. Robert Wieczorek z Wydziału Chemii Uwr. Koordynatorami cyklu są p. Piotr Skowroński i p. p. Piotr Sołodyna, a koordynatorem merytorycznym p. prof. dr hab. Agata Wnukiewicz-Kozłowska.