Trzecie spotkanie z cyklu interesujących wykładów z nauczycielami akademickimi pt. Już wiem, kim zostanę! za nami. 26 stycznia nasze liceum odwiedził prof. dr hab. Robert Kołodziej, pracownik Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie wykłada i prowadzi badania. Zainteresowania naukowe Pana Profesora koncentrują się wokół problematyki związanej z historią okresu nowożytnego, biografistyki i  historii parlamentaryzmu polskiego. Profesor wygłosił bardzo ciekawy wykład pt. „Jak się pisze historię”, a po nim prowadzące spotkanie, Helena Storta i Teresa Śmidoda, zachęciły uczniów, zebranych w auli do zadawania Gościowi pytań.

Celem naszych spotkań z naukowcami jest umożliwienie młodym ludziom rozeznania się w przebogatym świecie nauki oraz specyfice wybranych jej dziedzin.

Kolejne spotkanie z cyklu będzie miało miejsce 16 marca o godz. 11:00, gościem specjalnym będzie dr hab. Paweł Woźny z Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Organizatorami cyklu są p. Piotr Skowroński i p. p. Piotr Sołodyna, a koordynatorem merytorycznym p. prof. dr hab. Agata Wnukiewicz-Kozłowska. W spotkaniach uczestniczą specjalnie zaproszeni uczniowie wybranych szkół podstawowych Wrocławia oraz nasi uczniowie.