Kontynuujemy interesujący cykl wykładów z nauczycielami akademickimi pt. Już wiem, kim zostanę! Celem spotkań młodych ludzi z naukowcami jest umożliwienie im rozeznania się w przebogatym świecie nauki oraz specyfice wybranych jej dziedzin. Serię spotkań zainaugurował w październiku prof. dr hab. Jan Miodek (spotkanie językoznawcze), a wczoraj (14 grudnia), nasze liceum odwiedził prof. dr hab. Robert Wieczorek, prorektor Uniwersytetu Wrocławskiego, wykładowca na Wydziale Chemii. Profesor wygłosił bardzo ciekawy wykład pt. „Cegiełki życia”, po czym prowadzące, Anastazja Olech i Ewa Stankiewicz, oddały głos uczniom, którzy zasypali szanownego Gościa pytaniami odnośnie do chemii i dziedzin pokrewnych. Ta część spotkania, zresztą po raz drugi,  dowiodła ciekawości świata wśród młodych ludzi, którzy potrafili zadziwić nauczycieli akademickich błyskotliwością.

Kolejne spotkanie z cyklu będzie miało miejsce 26 stycznia o godz. 11:00, a nauczycielem akademickim, z którym się spotkamy, będzie prof. dr hab. Robert Kołodziej z Wydziału Historii Uwr. Organizatorami cyklu są p. Piotr Skowroński i p. p. Piotr Sołodyna, a koordynatorem merytorycznym p. prof. dr hab. Agata Wnukiewicz-Kozłowska. W spotkaniach uczestniczą specjalnie zaproszeni uczniowie wybranych szkół podstawowych Wrocławia.