W czwartek 18 marca 2021 r. odbędzie się konkurs KANGUR MATEMATYCZNY. Konkurs odbędzie się w godz. 9:00-10:30.
Uczniowie chętni zgłaszają się do p. Ewy Suszek za pomocą Librusa do czwartku 4 lutego 2021. Opłatę (wynosi 10 zł.) należy przekazać w szkole po powrocie do nauki stacjonarnej.
Na stronie www.kangur-mat.pl znajduje się aktualny regulamin konkursu KANGUR MATEMATYCZNY oraz zadania z lat poprzednich.
Każdy uczeń zgłoszony do Konkursu otrzymuje nagrodę uczestnictwa.
Komitet Organizacyjny Konkursu może zdecydować o jego przeprowadzeniu za pośrednictwem internetu, W takiej sytuacji Komitet wyznacza datę i czas konkursu oddzielnie dla każdej kategorii lub poziomu wiekowego. Ponadto, z uwagi na brak kontroli, nie przyznaje się nagród, o których mowa w § 19 Regulaminu. Zamiast nagród przewidziane są upominki dla uczestników wskazanych przez Szkolnych Koordynatorów Konkursu. Czas rozwiązywania testu za pośrednictwem internetu zostanie wydłużony do 90 minut.

MATERIAŁY ORGANIZATORA 1
MATERIAŁY ORGANIZATORA 2