Karol Wójcik (2aG) zakwalifikował się do II części finału olimpiady zDolny Ślązaka Gimnazjalista z języka niemieckiego. Gratulujemy! Nauczycielem Karola jest p. Magdalena Jezierska.