Poznanie miejsca, które staje się „drugim domem”, jego kultury i sztuki oraz kontekstu historycznego jest jednym z ważniejszych czynników integracji uczniów ze środowiskiem. Z wielkim zainteresowaniem, swoistym ludziom łaknącym wiedzy i ciekawym świata, pierwszoklasiści dali się oprowadzić s. Darii Klich po Mauzoleum Piastów Śląskich i innych historycznych miejscach budynku naszej szkoły. Najważniejsze daty w 800-letniej historii budynku przy Nankiera 16, ciekawostki dotyczące postaci nim związanych, wspaniałe dzieła kultury, które na co dzień mijamy wędrując korytarzami na kolejne lekcje – to wszystko, podane w ciekawej i skompresowanej formie, zostało przekazane klasie 1b podczas godziny wychowawczej.