Rozpoczęliśmy rok akademicki w laboratorium na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego! Tegoroczni maturzyści, klasa 4b, udali się tam z nauczycielką chemii, p. Małgorzatą Wróblewską, aby badać aktywność fluorowców, właściwości utleniające kwasu azotowego (V), związków chromu i manganu. (fot. M. Czarnecka)