Kończący się rok 2021 był rokiem Tadeusza Różewicza, w związku z czym w grudniu odbyła się konferencja pt. „Lekcje z Tadeuszem Różewiczem. Metodyczne inspiracje” zorganizowana przez WCDN oraz wrocławskich polonistów. Spotkanie było podsumowaniem obchodów Roku Tadeusza Różewicza. Patronat nad całością objął prezydent Wrocławia, a zaproszone na nią zostały: s. Katarzyna Niemiec, dyrektor naszej szkoły, oraz p. Joanna Dobiech (w związku z jej aktywnością w sieci współpracy WCDN).

Konferencja odbyła się na MC Teams i krótką prelekcję o charakterze metodycznym miała podczas jej trwania p. Joanna Dobiech. Temat wystąpienia dotyczył obszaru wychowania i brzmiał „ Różewicz nie taki straszny. Wykorzystanie twórczości poety w procesie wychowania do wartości”. Prezentacja pokazała doświadczenia związane m.in. z lekcjami wychowawczymi w klasie 3a Liceum oraz z analizą wierszy Różewicza na języku polskim w innych klasach. Cieszymy się, że tak nasza szkoła zaistniała tym samym w przestrzeni metodycznej Wrocławia.