Regulamin Konkursu artystycznego – „Noś maseczkę” – na samodzielne uszycie maseczki przez Uczniów:

1) Konkurs startuje 20.04.2020 r., kończy się 30.04.2020 r.

2) Organizatorem konkursu jest Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej we Wrocławiu.

3) Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie ze wszystkich klas liceum.

4) Warunki konkursu – maseczka musi być uszyta samodzielnie przez Ucznia, co ma potwierdzić fotorelacja z etapów szycia.

5) Kryteria oceniania (4):

– samodzielność wykonania (punkty 1-10)

– precyzja wykonanego szycia, przy czym szycie ręczne igłą i nitką będzie wyżej oceniane, dobór ściegu (1-10)

– artyzm – inwencja twórcza, pomysłowość projektu maseczki, kreacja, styl (1-10);

– praktyczność – praktyczna możliwość używania maseczki na co dzień, (1-10);

6) Prace indywidualne uczniów będzie oceniać komisja złożona z nauczycieli.

Organizatorem konkursu jest p. Malwina Jędrzejczyk.