KONKURS CZYTELNICZY NA REKLAMĘ CIEKAWEJ KSIĄŻKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM i LICEUM
Pod hasłem: „SERCEM, PIÓREM I PĘDZLEM MALOWANE”

Formy reklamy:
Plakat – dowolna technika (malarstwo, grafika komputerowa, wycinanka, kolaż ) odwołujący się do treści przeczytanej książki, epoki, nastroju, emocji.

Praca pisemna w postaci recenzji wybranej książki:
– informacje ogólne (autor, tytuł, geneza)
– krótkie streszczenie,
– emocje, jakie wywołuje, własne wnioski i spostrzeżenia.

Termin i miejsce składania prac: 6.04.2018r. biblioteka szkolna.

Prace oceniane będą przez jury w składzie:
Joanna Dobiech, nauczyciel- polonista
Halina Nowak , nauczyciel-bibliotekarz
Joanna Otlewska, nauczyciel-plastyk

Najlepsze prace zostaną nagrodzone i wystawione na forum szkoły.
Informacje szczegółowe: biblioteka szkolna.