Biblioteka szkolna ogłasza konkurs dla uczniów gimnazjum i liceum na plakat reklamujący ciekawą książkę pod hasłem: „Książka na zimowe wieczory”

Zasady:

  1. Format plakatu: A-3
  2. Technika dowolna płaska (malarstwo, grafika komputerowa, wycinanka, kolaż)
  3. Forma prosta, odwołująca się do treści przeczytanej książki, epoki , nastroju i emocji, które ona wywołuje u czytelnika.
  4. Termin i miejsce składania prac: 28.02.2018, biblioteka szkolna

Najlepsze prace zostaną nagrodzone i wystawione na forum szkoły.