Kordian czy Noc listopadowa? Który dramat realizuje koncepcję teatru według Wyspiańskiego, który w pełniejszy sposób odwołuje się do historii? O tych humanistycznych dylematach dyskutowali podczas debaty (takiej z prawdziwego zdarzenia!) uczniowie klasy 3a. Lekcja została przygotowana w ramach projektu edukacyjnego i jest jednym z elementów realizacji innowacji polonistycznej. Uczniowie pracowali pod kierunkiem p. Joanny Dobiech.