Na początku roku szkolnego zrodził się pomysł stworzenia urszulańskiego krasnala wrocławskiego. Realizacji projektu podjęły się samorządy gimnazjum i liceum: przygotowano plan eventów, których celem było zebranie funduszy na krasnala. Wśród wielu akcji, które udało nam się przeprowadzić do najciekawszych możemy zaliczyć : rozprowadzanie czapeczek, zorganizowanie dwóch kiermaszów, przeprowadzenie akcji z okazji walentynek, tłustego czwartku, balu karnawałowego, kwestowanie podczas spotkania z rodzicami, przeprowadzenie loterii kwantowej .

Podziękowania należą się wszystkim, którzy wsparli nas w realizacji tego dzieła. Dziękujemy bardzo nauczycielom, pracownikom szkoły, uczniom, a w szczególności ZGROMADZENIU SIÓSTR URSZULANEK WE WROCŁAWIU.

Zaplanowano sposób wybrania imienia i atrybutów dla naszego małego przyjaciela. Jeśli chodzi o imię zaproponowaliśmy, aby każda z dziewięciu klas podała po dwa imiona. Imię które otrzyma krasnal zostało wybrane na drodze wyborów. Ostatecznie do finału zakwalifikowały się dwie propozycje: Serviusz i Ursus. Głosem większości zdecydowaliśmy, że nasz krasnal będzie nazywał się Ursus. Wyborem atrybutów zajęła się specjalna komisja, która ustaliła, że nasz krasnal powinien w prawej ręce trzymać tarczę, a w lewej pióro. Będzie miał także element mundurka w postaci kołnierza.

Cieszymy się, że ursus dołącza do wspaniałej rodziny krasnali Wrocławskich, na których mapę już Wkrótce trafi. Mamy nadzieję, że będzie się on cieszył popularnością wśród turystów i mieszkańców naszego miasta, a wy pokochacie go jak swojego „młodszego braciszka”.

Ceremonii odsłonięcia krasnala urszulańskiego której dokonała siostra dyrektor, Zuzanna Filipczak, 1 czerwca 2017 roku.