Klasa 2b, grupa uczniów o profilu biologiczno-chemicznym, wzięła udział w trzygodzinnych warsztatach z zakresu pierwszej pomocy. Celem kursu było przygotowanie uczniów do reagowania w sytuacjach zagrożenia życia i zapoznanie ich z obsługą defibrylatora.

Zajęcia prowadzone były przez doświadczonych instruktorów, p. Paulinę Molendę i p. Jakuba Lewandowskiego, którzy w sposób przystępny i angażujący przekazywali wiedzę teoretyczną i praktyczną. Uczniowie uczyli się m.in. jak rozpoznać zatrzymanie krążenia, prawidłowo przeprowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO) oraz korzystać z automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED).

Ważnym elementem kursu były ćwiczenia praktyczne na fantomach. Uczniowie wcielali się w role ratowników i ćwiczyli schemat postępowania w przypadku nagłego zatrzymania krążenia i każdy z uczestników miał okazję przećwiczyć pokazywane techniki ratowania życia. Jak podkreślali prowadzący – pierwsze cztery minuty po zatrzymaniu krążenia są kluczowe dla ratowania życia. Dlatego tak ważne jest, aby jak najwięcej osób posiadało wiedzę i umiejętności z zakresu pierwszej pomocy.

Kurs w klasie 2b spotkał się z dużym zainteresowaniem i pozytywnym odbiorem ze strony uczniów. Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza i umiejętności okażą się nieocenione w razie potrzeby udzielenia pierwszej pomocy. W planie jest organizowanie podobnych szkolenia dla wszystkich klas o profilu przyrodniczym. Spotkanie z instruktorami zorganizował p. Piotr Sołodyna.