We wtorek 10 października uczniowie klas 2LO i 3LO, którzy wybrali chemię jako przedmiot rozszerzony udali się do laboratorium na Wydziale Chemii UWr. Tam wzięli udział w trzygodzinnych zajęciach, podczas których sporządzali roztwory o zadanym stężeniu procentowym i molowym, a następnie wykorzystali je przy miareczkowaniu roztworu mocnego kwasu mocną zasadą.Uczniom towarzyszyła p. Małgorzata Wróblewska.