W miniony piątek klasa 1a Liceum wybrała się w ramach lekcji języka polskiego do Muzeum Narodowego na lekcję poświęconą sztuce średniowiecza. Uczniowie podziwiali rzeźby, fragmenty ołtarzy jak i malarstwo prezentujące typowe dla epoki tendencje teocentryczne. Wycieczkę edukacyjną zorganizowała p. Anna Molasy. (fot. K. Przondo)