Dzisiaj podsumowujemy grudniowe dokonania klas w kategorii „spóźnienia”. Opiekun SU, p. Piotr Sołodyna, zlicza spóźnienia wszystkich uczniów z poszczególnych klas, dzieli przez liczbę uczniów danej klasy i przydziela punkty według następującego klucza: 1 mce – 25 pkt, 2 mce – 15 pkt, 3 mce – 0 pkt, 4 mce – (-15 pkt), 5 mce – (-25 pkt).

klasa 2aG – 6/30 (0,20) – 25 pkt

klasa 2bG – 6/30 (0,433) – 25 pkt

klasa 3aG – 22/25 (0,88) – (-15 pkt)

klasa 3bG – 9/26 (0,34) – 0 pkt

klasa 3cG – 24/25 (0,96) – (-25 pkt)

Druga kategoria, którą chcielibyśmy podsumować to „Łańcuch Szóstek”. Klasy spisują wszystkie szóstki zdobywane przez uczniów w danym miesiącu, dzielimy je przez liczbę uczniów w klasie i my punktujemy w następujący sposób: 1 mce – 60 pkt, 2 mce – 50 pkt, 3 mce – 40 pkt, 4 mce – 30 pkt, 5 mce – 20 pkt (0 pkt brak listy szóstek).

klasa 2aG – 42/30 (1,40) – 40 pkt

klasa 2bG – 35/30 (1,16) – 30 pkt

klasa 3aG – 72/25 (2,88) – 50 pkt

klasa 3bG – 78/25 (3,12) – 60 pkt

klasa 3cG – brak

Dorzucamy, w ramach bonusu, styczniowe konkursy –

2aG – 50 (II runda finału zDolnego dla Karola Wójcika)

3cG – 20 (wyróżnienie Marysi Głowackiej w konkursie)

Szczegóły, tabele, etc.