List Kuratora Oświaty o rekrutacji na rok szkolny 2019/20

133

Wrocław 2019-05-29

Szanowni Państwo! Droga młodzieży!

Trwa rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Za nami egzaminy gimnazjalny i ósmoklasisty, które na Dolnym Śląsku odbyły się we wszystkich szkołach. Ich wyniki zostaną ogłoszone w terminie.

W 2019 r. o miejsca w szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych ubiegają
się ósmoklasiści i uczniowie trzecich klas gimnazjalnych.

Przeczytaj cały list – KLIKNIJ