Publikujemy list Ministra Edukacji i Nauki na zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021. W liście minister Przemysław Czarnek dziękuje nauczycielom i dyrektorom szkół za całoroczną pracę, zaangażowanie oraz wspieranie młodych ludzi.

LIST MINISTRA DO POBRANIA