mde

Ostatni długi wekeend  – w tym roku szkolnym –  część naszych uczniów zakończyła  udziałem w widowisku operowym pt. “Madame Butterfly”. Niektórym z nich, podobnie jak w poprzednich wyjściach do opery, towarzyszyli rodzice oraz rodzeństwo. Była to więc kolejna okazja do integracji naszej szkolnej wspólnoty.
Wyjście organizowała p. Joanna Dobiech

Dziękujemy wszystkim, którzy aktywnie uczestniczyli w tym roku szkolnym w wyjściach do opery i zapraszamy do udziału w podobnych przedsięwzięciach w kolejnym roku nauki.