„Metoda naukowa. Planowanie eksperymentu.” Wykład na Wydziale Biochemii UWr.

475

Duża grupa naszych uczniów wzięła udział w bardzo ciekawym wykładzie dr Marii Stasiuk-Wacławczyk pt. „Metoda naukowa. Planowanie eksperymentu.” Zajęcia na wydziale Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego odbywają się cyklicznie, pod wspólnym tytułem „Ciekawa Biochemia”. Z naszej szkoły udział biorą zainteresowani uczniowie z klas 2b, 2e i 3b. Koordynatorem z ramienia naszej szkoły jest p. Jadwiga Leszczyńska-Kazuro. Dziękujemy dr Stasiuk-Wacławczyk za udostępnienie nam kliku slajdów do prezentacji.