Michał Piórkowski (2bG) otrzymał tytuł laureata w ogólnopolskiej olimpiadzie przedmiotowej z matematyki, zajmując 4. miejsce w Polsce. Nauczycielem Michała jest p. Paulina Zapiór.