Michał Piórkowski (klasa 1e Liceum) zakwalifikował się do drugiego Etapu 66. Olimpiady Chemicznej. Gratulujemy! Nauczycielem chemii w naszej szkole jest p. Małgorzata Wróblewska.