Nowym Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego został wybrany Mikołaj Antoniewicz z klasy 1e Liceum! Gratulujemy! Mikołaj w drugiej rundzie uzyskał 56% poparcia wyborców. Jego konkurentka, Miriam Wawrzyniak z klasy 1b Liceum, uzyskała 44% głosów, co także jest bardzo dobrym wynikiem!

„Przejęcie władzy” w Samorządzie zapowiedziane zostało na po feriach.