Mikołaj Lewczuk z klasy 3a Gimnazjum zakwalifikował się do II etapu konkursu zDolny Ślązak Gimnazjalista z języka angielskiego. Nauczycielem Mikołaja jest p. Piotr Sołodyna.