Mowa nienawiści – apel wrocławskiej policji

154

Szanowni Dyrektorzy i Wychowawcy!
Zwracamy się o umieszczenie spotu na stronach internetowych przeznaczonych dla rodziców oraz wychowawców i o szerokie wykorzystanie tego materiału w podejmowanych działaniach profilaktycznych, w tym informacyjnych, związanych z zapobieganiem mowie nienawiści i hejtowi. Mowa nienawiści jest zjawiskiem poważnym i dotyka polskie dzieci oraz nastolatków w coraz większym stopniu. Ważniejsze jest skuteczne zapobieganie temu zjawisku niż późniejsza walka z nim. Słowa kluczowe to: przemoc słowna, nienawiść, ofiara, internet, dziecko, nastolatek. Mam nadzieję, że spot filmowy przygotowany przez funkcjonariuszy Wydziału Prewencji z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu pomoże rodzicom w zapobieganiu powstawania opisanych zjawisk.
Z wyrazami szacunku, Komendant Komisariatu Policji Wrocław Stare Miasto,
mł. insp. Roman Bojdoł