Naturalny talent naszych chłopaków do artystycznych występów znalazł swoje ujście przy okazji święta Dnia Kobiet. Naprędce skrzyknięty ensemble udał się na tournee po klasach do klas, aby złożyć naszym kobietom muzyczne życzenia i poczęstować je ptasim mleczkiem. Czekolada czekoladą, ale wiadomo, że (jak śpiewał zespół) „najwięcej witaminy mają polskie dziewczyny”…