Spotykamy się z s. Izabelą Gryń, dyrektorką zaprzyjaźnionej z nami Niepublicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek we Wrocławiu. To nie jest nasza pierwsza wizyta przy pl. Franciszkańskim. Od mniej więcej trzech lat, kiedy zawiązaliśmy ściślejszą współpracę, jesteśmy częstymi gośćmi w tej pełnej życia placówce.

Pomimo trudnego doświadczenia życia i nauki w izolacji, nasza relacja wciąż pozostaje żywa poprzez wspólne akcje, które udało nam się zrealizować przed pandemią. Wspólnie podjęliśmy współpracę z Fundacją L’Arche i przygotowaliśmy z jej podopiecznymi warsztaty, nasi uczniowie zostali zaproszeni do szkoły Sióstr Salezjanek, aby przeprowadzić rekolekcje dla starszych uczniów w Wielkim Poście, pomagaliśmy młodzieży tej szkoły przyjmować gości z Ukrainy, nasi uczniowie udzielali korepetycji młodszym kolegom i koleżankom „od Salezjanek”. Covid-19 pokrzyżował nam realizację ambitnych planów wspólnego zorganizowania spotkania  dla uczniów wielu szkół Wrocławia, ale do tego na pewno wkrótce wrócimy.


Trwała relacja, jaka wytworzyła się pomiędzy naszymi szkołami, jest również podsycana przez żywy „pierwiastek” szkoły prowadzonej przez s. Izabelę Gryń, na stałe obecny w naszym środowisku. Na myśli mamy absolwentów szkoły, którzy od kliku lat wybierają nasze Liceum na kolejny etap swojej nauki. Mając z nimi do czynienia na co dzień, ucząc ich,  współpracując z nimi przy różnego rodzaju projektach i przedsięwzięciach edukacyjnych, nabraliśmy przekonania, że absolwent szkoły podstawowej Sióstr Salezjanek jest ambitnym młodym człowiekiem, ciekawym świata, wyrazistym, z ukształtowanym światem wartości, gotowym do pracy i służby bliźniemu. Ten fenomen działa też w drugą stronę. Nasze środowiska naturalnie zaczęły się przenikać – skądinąd wiemy, że rodzice naszych licealistów zaczynają powierzać swoje młodsze dzieci na naukę pod opiekę Sióstr Salezjanek.

Rozmowa z s. Izabelą Gryń, dyrektorką Niepublicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek we Wrocławiu.

Robert Ruszczak / Piotr Sołodyna: Szkoła ma świetną lokalizację w ścisłym centrum i pewnie macie uczniów z całego obszaru miasta, a także spoza Wrocławia. Rodzice muszą przywieźć dzieci przed i odebrać po pracy. Jakie są godziny pracy szkoły, w szczególności świetlicy?

 s. Izabela Gryń: Szkoła pracuje na jedną zmianę w godz. od 7.00 do 17.00. W tym czasie czynna jest świetlica szkolna. Uczniowie są już przywożeni do szkoły od godz. 6.15 i wtedy mają zapewnioną opiekę.

Proszę nam powiedzieć jakie szkoła ma zaplecze techniczne i naukowe: sale, gabinety, inne pomieszczenia? Kogo szkoła zatrudnia? Ile sióstr zakonnych pracuje w szkole?

W szkole obecnie pracuje 6 sióstr zakonnych, które pełnią następujące funkcje: dyrektor szkoły, pracownik administracyjny, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel świetlicy i koordynator duszpasterstwa w szkole, dwie nauczycielki religii. Pozostali nauczyciele i obsługa to osoby świeckie. Szkoła ma 20 sal lekcyjnych, w tym  dwie sale komputerowe, dwie sale językowe, salę biologiczno – chemiczną. Posiada także stołówkę i dwie sale gimnastyczne z zapleczem sanitarnym (szatnie, toaleta, natryski) gabinet pielęgniarki, kaplicę i szatnie.

Jakich języków obcych uczą się uczniowie w Waszej szkole?

W klasach I – VIII  obowiązkowym językiem nowożytnym jest j. angielski. Realizowany jest on w wymiarze trzech godzin tygodniowo w klasach I – III, a w klasie VIII w wymiarze czterech godzin tygodniowo. Od klasy czwartej uczniowie uczą się drugiego języka nowożytnego obowiązkowego. Jest to j. niemiecki lub j. włoski  do wyboru. Język ten realizowany jest w wymiarze dwóch godzin tygodniowo.

Jakie szkoła ma zaplecze kadrowe wspomagające rodzica w rozwoju dziecka, czy w szkole są gabinety np. psychologa, logopedy?

W szkole zatrudnieni są: psycholog, pedagog, logopeda, specjaliści od rewalidacji oraz pielęgniarka. Również nauczyciele udzielają pomocy psychologiczno – pedagogicznej, prowadzą zajęcia wyrównawcze i rozwijające uzdolnienia, wspierają wychowanków mających problemy dydaktyczne i emocjonalne.

W jaki sposób realizowane są zajęcia wychowania fizycznego i jakie jest zaplecze sportowe? (czy szkoła uczestniczy w rozgrywkach międzyszkolnych? z jakim efektem?)

Szkoła posiada dwie duże, nowoczesne sale gimnastyczne i boisko sportowe. Przy sali gimnastycznej znajdują się szatnie osobno dla dziewcząt i chłopców z toaletą i natryskami. Oferuje także zajęcia pozalekcyjne sportowe: tenis stołowy, piłka ręczna, piłka siatkowa, piłka nożna. Uczniowie uczestniczą zawodach sportowych i odnoszą sukcesy. Mamy wielu młodych sportowców, którzy dobrze rokują na przyszłość. Możemy tu wymienić Szymona Walkowiaka z klasy VIII A, który wielokrotnie zdobywał laury w szermierce (szpada). Ostatnio m. in. został indywidualnym Mistrzem Polski Młodzików do lat 15 (17.10.2020 r. Turniej w Konopiskach). Był także drużynowym Wicemistrzem Polski (2020) i brązowym medalistą Pucharu Europy w Libercu (2019). Innym takim przykładem jest Maciej Napoleon Ogrodnik (absolwent naszej szkoły podstawowej i gimnazjum), który został wyróżniony i nominowany do Plebiscytu Gazety Wrocławskiej na Sportowca Roku 2018. Maksymilian Pelc (kl. II A) zdobył złoty medal i puchar oraz specjalne wyróżnienie za piękną walkę z zawodnikiem z wyższej kategorii w Turnieju Gwiazdkowym VII Otwartych Mistrzostwach WKS Śląsk w JUDO o Puchar Wójta Gminy Wisznia Mała (2018). Natomiast Robert Buczyński (z klasy VIa) zdobył II miejsce we wspinaczce sportowej w kategorii „wspinaczka na czas” i I miejsce w klasyfikacji ogólnej za 2018 rok (211 punktów) w Otwartych Mistrzostwach Wrocławia.

Jaka jest  oferta zajęć pozalekcyjnych?

W naszej szkole część zajęć  pozalekcyjnych jest płatnych, a część bezpłatnych. Zajęcia płatne to przede wszystkim prowadzone przez specjalistów z zewnątrz. Są to: j. angielski (szkoła językowa Speed), chefik, szachy, ceramika, badminton, robotyka, Mały Pitagoras, szkolne koło PTTK, basen. Zajęcia wyrównawcze, rozwijające uzdolnienia, taneczne, wokalne (schola), instrumentalne, plastyczne, koła: biologiczne, polonistyczne, teatralne, fotograficzne, historyczne, koła sportowe: tenis stołowy, piłka ręczna, piłka siatkowa, piłka nożna, zajęcia korekcyjne, harcerze, zuchy, zajęcia logopedyczne, terapeutyczne, korekcyjno – kompensacyjne są bezpłatne i dostępne dla wszystkich uczniów.

Wiemy, że uczniowie biorą udział w wielu konkursach i szkoła może poszczycić się wieloma osiągnięciami swoich uczniów. Czy możemy prosić o przybliżenie nam tych osiągnięć?

Uczniowie zdobywają laury w konkursach szkolnych i pozaszkolnych w następujących dziedzinach: plastyka, ekologia, religia, patriotyzm, fotografia, przyroda, geografia, zmagania recytatorsko – kolędnicze i innych. Mamy ich mnóstwo, a kilka ważniejszych osiągnięć to:

– I miejsce Antoniego Ryśnika (kl. II a) w Konkursie historyczno – plastyczno – literackim dla dzieci i młodzieży „(Nie)zatarte tropy. Zwierzęta w opowieściach rodzinnych i historii Polski” zorganizowany przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN we Wrocławiu:

– II miejsce Michaliny Mastalińskiej (kl. VIII a) w IV Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego „Lust auf Lesen”

– finalistą XVI Olimpiada Matematyczna Juniorów został Marcin Laskowski (kl. VII a)
– I miejsce Anieli Hoc (kl. VII a) oraz tytuł Wirtuoza Angielskiej Ortografii w Powiatowym dyktandzie z języka angielskiego:

– II miejsce Andrzeja Lasowego (kl. VIII b) i wyróżnienie Anny Żurek (kl. VIII a) w Ogólnopolskim konkursie „Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć w muzeum”

– laureaci zDolnego Ślązaka 2020/2021: Marcin Laskowski (kl. VII a – matematyka), geografia), Anna Żurek (kl. VII a – j. niemiecki), Fabian Mierzwiński (kl. VIII b – j. angielski)

– laureaci Ogólnopolskiego konkursu matematycznego Alfik dla kl. I – III: Hanna Nowak (kl. III a – 20 miejsce w województwie i 179 miejsce w kraju), Karol Kulczycki (kl. II b – 23 miejsce w województwie i 208 miejsce w kraju), Florian Pałamarz- Podgórny (kl. I b. – 22 miejsce w województwie i 334 miejsce w kraju)

– laureaci VIII Ogólnopolskiego Dyktanda Niepodległościowego „Po Polsku o historii”: Łucja Łabuzek (IX miejsce), Teresa Milewska (X miejsce), Jakub Bogusławski (XIII miejsce)

– laureaci konkursu Zintegrowany Synapsik MEN dla klas III: Alicja Wanicka  (kl. III b – 98.4%), Helena Otwinowska (kl. III b – 93,7%), Regina Hałaczkiewicz (kl. III a – 93.7%), Szymon Białek (kl. III a  – 92.1%), Maria Knychas (kl. III a – 90.5%)

Poza tym w latach poprzednich nasi uczniowie byli m. in. laureatami takich konkursów jak:

XXXIII Finał Konkursu Międzynarodowych  Mistrzostw w Grach Matematycznych i Logicznych (Uniwersytet Diderota w Paryżu), Ogólnopolski Konkurs Matematyczny Maks Matematyczny VIII, Ogólnopolski Konkurs „Olimpusek”, Ogólnopolska Olimpiada Zadań Logicznych, Ogólnopolska Olimpiada Geograficzna Olimpus, Ogólnopolska  Olimpiada  Olimpus – online z j. angielskiego, Powiatowy konkurs English Master 2020, polska  Olimpiada  Olimpus – online z j. niemieckiego, Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur z matematyki, Międzynarodowe Forum Pianistyczne „ Bieszczady bez granic”  Młody Wirtuoz, Konkurs interpretacji poezji niemieckiej w gimnazjum bilingwalnym nr 48 we Wrocławiu.

Na osobną uwagę zasługuje szkolna schola. Czy moglibyśmy się czegoś o niej dowiedzieć?

Tak. Nasza około stuosobowa schola Totus Tuus ma także szczególne osiągniecia, między innymi I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej (Fundacja Nasza Przyszłość), I miejsce na Festiwalu Pieśni i Piosenki Patriotycznej we Wrocławiu,  wykonanie kolędy w telewizji TVP3 Wrocław, czy III miejsce na Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie (2020).

Proszę nam powiedzieć – w jaki sposób realizujecie misję przekazywania wartości jako szkoła o profilu katolickim?

Szkoła przekazuje wartości oparte na religii katolickiej, co ma fundamentalne znaczenie dla rodzin katolickich, ale także dla osób poszukujących, które chciałyby oprzeć wychowanie i naukę dziecka o jasny i sprawdzony system wartości, w którym wiara, ojczyzna i rodzina stoją na pierwszym miejscu. Wszyscy nauczyciele w swoich działaniach, kierują się zasadami etyki chrześcijańskiej. Dla wielu rodziców, możliwość uczestniczenia dziecka w życiu religijnym, a także wspólne przeżywanie różnych uroczystości z nim związanych, jest bardzo ważne tak jak zdobywanie wiedzy i pokonywanie kolejnych etapów edukacji. Szkoła jest związana z parafią pw. św. Stanisława, św. Doroty i św. Wacława, gdzie uczestniczy we Mszach św. jak również uczniowie mają możliwość przystąpienia do pierwszej komunii św. i do Sakramentu Bierzmowania.  Codziennie wszyscy uczniowie uczestniczą w tzw. słówkach na dzień dobry, gdzie nauczyciele przekazują uczniom ciekawe wiadomości, modlą się razem z nimi, po to, aby każdy dzień był przeżywany w obecności Pana Boga. W każdej klasie jest też kącik biblijny. Uczniowie na pierwszej lekcji czytają fragment z Pisma św.  Co miesiąc korzystają również ze spowiedzi św. i komunii pierwszopiątkowej. W miesiącu październiku w szkolnej kaplicy modlą się na  różańcu, w maju śpiewają Litanię ku czci Matki Bożej, a w Wielkim Poście uczestniczą w drodze krzyżowej. W każdy piątek o godz. 15.00 zapraszani są do odmawiania Koronki do Miłosierdzia Bożego. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczą także w Orszaku Trzech Króli. Obecna klasa siódma redaguje szkolną gazetkę „Don Bosco”.

Na czym polega w praktyce salezjańska myśl wychowawcza?

Szkoła kieruje się zasadami systemu prewencyjnego św. Jana Bosko, który polega na zapobieganiu negatywnym zachowaniom oraz rozwijaniu w atmosferze rodzinnej wszelkich pozytywnych predyspozycji uczniów. Nauczanie i wychowanie w szkole ma na celu pełny rozwój osoby, odpowiedzialnej za swoje decyzje i wybory. Wychowawcy i nauczyciele wyrażają miłość do wychowanków, nie tylko przez życzliwą dobroć i bezwarunkową akceptację uczniów, ale także poprzez odważne stawianie im wymagań wychowawczych. Szkoła ponadto umożliwia wsparcie uczniom potrzebującym pomocy, uczniom zdolnym proponuje odpowiedni program nauczania, otacza indywidualną opieką i wspiera w trudnościach każdego wychowanka. Zapewnia opiekę w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, wspiera działania wychowawcze rodziny, pomaga w zakresie formacji religijno-moralnej, akcentuje ważne momenty z życia liturgicznego Kościoła.  Nauczyciele wcielają zasady systemu wychowawczego św. Jana Bosko, oparte na  rozumie, religii i miłości. Rozwój integralny uczniów realizowany jest w pięciu obszarach oddziaływania szkoły:  rozwój intelektualny, rozwój duchowy i emocjonalny, rozwój estetyczny i kulturalny (zasady dobrego wychowania), profilaktyka zdrowotna, rozwój społeczny (patriotyzm, samorządność). Szkoła zakłada współpracę z rodzicami oraz ich formację.

We Wrocławiu jest inna katolicka szkoła podstawowa, prowadzona przez księży salezjanów. Wielu myli szkołę sióstr salezjanek z tą właśnie, niedawno powstałą szkołą. Proszę powiedzieć kilka słów na temat historii i specyfiki szkoły prowadzonej przez siostry?

Siostry Salezjanki prowadzą pierwszą katolicką szkołę podstawową we Wrocławiu. W 2002 r.  rodzice dzieci z przedszkola sióstr salezjanek zaczęli rozmawiać o przyszłości swoich dzieci i wtedy zrodził się pomysł, by stworzyć szkołę. I tak to się zaczęło. Pomogli urzędnicy i rodzice. Szkoła mieści się w budynku przy Palcu Franciszkańskim 1 – 3, w którym przed laty funkcjonowała szkoła podstawowa, a później średnia.  Szkoła sióstr salezjanek, czy księży salezjanów ma taką samą charyzmę, ponieważ w duchu pedagogii ks. Bosko wychowawcy, starają się w każdym dziecku dostrzec dobro, tak, by czuło się ono akceptowane i potrzebne. Nawet wtedy, gdy stawiane są wysokie wymagania wychowawcze. Uczniowie są mocno związani ze szkołą i nauczycielami. Lubią w niej spędzać czas. Na miejscu mogą uczestniczyć w różnorodnych, interesujących ich zajęciach pozalekcyjnych oraz prowadzić życie religijne. Szkoła sióstr salezjanek jest niepubliczna (rodzice płacą czesne) natomiast szkoła Księzy salezjanów jest publiczna, bez czesnego. Obie szkoły współpracują ze sobą.

Na koniec proszę nam zdradzić jak Siostra Dyrektor widzi przyszłość szkoły? Jakie są plany rozwoju?

Dyrekcja, wychowawcy i rodzice pragną,  aby uczniowie rozwijali się wszechstronnie w życzliwej, rodzinnej atmosferze, dlatego też oferują szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych, w tym językowych. Szkoła tez stawia na wysoki poziom nauczania i przekazywanie wartości we współpracy z rodzicami. Ma też wysoki poziom zdawania egzaminów po ósmej klasie (9 i 8 stanin). W ramach „Wrocławskiego programu wspierania uzdolnień – PROMOVERE TALENTA” uczniowie z naszej szkoły co roku otrzymują stypendium prezydenta Miasta Wrocławia. Posiada także certyfikat szkoły bardzo dobrze przygotowującej do egzaminów, szkoły bezpiecznej, szkoły z klasą i szkoły przyjaznej rodzinie. Absolwenci nie mają problemów w dostaniu się do wymarzonej szkoły średniej. Intensywnie i z efektami współpracuje z Zespołem Szkół Salezjańskich „Don Bosko” i Liceum Sióstr Urszulanek we Wrocławiu.  Szkoła nawiązała także współpracę ze szkołą katolicką św. Zofii we Lwowie. Uczniowie i nauczyciele w 2019 r. gościli w szkole i u rodzin naszych uczniów. Szkoła lwowska również  wystosowała zaproszenie, ale niestety rewizyta się nie odbyła z powodu pandemii. Współpraca między szkołami będzie nadal kontynuowana.

W obecnym roku szkolnym, szkoła nawiązała także współpracę z Instytutem Polsko – Węgierskim im. Wacława Felczaka. Jednym z głównych zadań Instytutu jest propagowanie nauki języka, kultury i polsko – węgierskiej współpracy młodzieżowej. Od marca br. grupa uczniów uczy się j. węgierskiego. Po odbytym kursie, uczniowie będą mogli wyjechać na obóz językowy na Węgry.

Bardzo  dziękujemy za rozmowę.

Rozmowę przeprowadzili Robert Ruszczak i Piotr Sołodyna