Dokładnie dziesięć lat temu 1 marca został ogłoszony Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” Niezłomnych. Przywołujemy pamięć o tych, którzy po II wojnie światowej, walczyli z narzuconą nam władzą komunistyczną. Data ta jest związana z 1 marca 1951 r., kiedy to władze komunistyczne dokonały egzekucji przywódców IV Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Wśród zamordowanych był Łukasz Ciepliński, który współtworzył ostatnie kierownictwo tej organizacji. Pamiętajmy o tych, którym nie było dane żyć w wolnej Polsce.

Z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” przygotowaliśmy quiz – zapraszamy do jego rozwiązania!

DOŁĄCZ DO QUIZU i podaj ten kod – 30799996 (ważny tylko 1 marca).

Materiały IPN na tegoroczne obchody – https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/138079,Narodowy-Dzien-Pamieci-Zolnierzy-Wykletych-1-marca-2021.html https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/138893,Spektakl-muzyczny-Wilczy-slad-Piosenki-Niezlomnych-27-lutego-2021.html https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/ksiazki/92181,Sny-wstana-Grypsy-Lukasza-Cieplinskiego-z-celi-smierci.html https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/138536,10-Koncert-Galowy-w-holdzie-Zolnierzom-Wykletym-Widowisko-patriotyczne-w-TVP3-i-.html