Podsumowanie czytelnictwa w naszej szkole. Najpierw –  zwycięzcy miesiąca:

  • Alicja Miedźwiedziuk z 1A – 9 książek
  • Krzysztof Niemczyk i Hanna Stefańska z 3A – po 8 książek
  • Mateusz Słowik z 3C – 7 książek

Gratulujemy!

Pierwszy wykres pokazuje najbardziej sprawiedliwy ranking klas, który uwidocznia średnią czytelniczą, tzn. uwzględnia liczbę wypożyczonych książek i liczbę uczniów w klasie.

Drugi wykres, ten na dole strony, pokazuje kolejność klas ze względu na liczbę wypożyczonych książek. Szkoda, że znalazła się klasa, w której żaden uczeń nie odwiedził biblioteki w tym miesiącu. Coś takiego wydarzyło się po raz pierwszy w historii szkoły.

Jeśli weźmiemy pod uwagę wszystkich czytelników (tj. uczniów, nauczycieli i pracowników), biblioteka we wrześniu wypożyczyła 230 książek; 70 osób korzystało z czytelni, 41 osób korzystało z komputerów. (przygotowała s. Elżbieta Peplińska)