Samorząd Uczniowski Gimnazjum ustalił następujący harmonogram dyżurów przy szkolnym radiowęźle dla klas Gimnazjum:

05-09.02 3AG
12-16.02 3BG
19-23.01 3CG
26.02-02.03 2AG
06.03-09.03 2BG

Opiekę na szkolnym radiowęzłem sprawują na zmianę  uczniowie Gimnazjum i Liceum według następującego porządku:

PN – Gmn
WT – Gmn
ŚR – LO
CZW – LO
PT – Gmn