Samorząd Uczniowski Gimnazjum ustalił następujący harmonogram dyżurów przy szkolnym radiowęźle dla klas Gimnazjum:

11-15.12 3AG
18-21.12 3BG
02-05.01 3CG
08.01-12.01 2AG
29.01-02.02 2BG

Wraz z początkiem listopada opiekę na szkolnym radiowęzłem sprawują na zmianę  uczniowie Gimnazjum i Liceum według następującego porządku:

PN – Gmn
WT – Gmn
ŚR – LO
CZW – LO
PT – Gmn