Grudzień to przygotowania do Świąt, nie tylko tego duchowego. Przystrajanie klas i szkolnych korytarzy jest jednym działań wpisujących się w ten ekscytujący czas. Niektórzy poddchodzą do tego zadania twórczo, na przykład uczniowie klasy 3e integrowali się tworząc w grupach papierowe łańcuchy, które przystroją ich macierzystą salę lekcyjną.