W przyjemnością ogłaszamy, że w nadchodzącym roku szkolnym 2023/2024 planujemy otworzyć w ramach klasy 1a nowy profil – psychologiczny. Na czym będzie polegała  jego specyfika? Uczniowie, którzy wybiorą ten profil będą realizować rozszerzony program z trzech przedmiotów: języka polskiego, języka angielskiego i biologii.
Ponadto, uczniowie którzy zdecydują się na naukę w tym systemie będą mieć dodatkowo jedną godzinę psychologii w tygodniu, a raz w roku warsztaty psychologiczne w rozszerzonym wymiarze godzinowym. Zachęcamy do rozważenia naszej propozycji i złożenia dokumentów do nowej klasy 1a!