Drodzy Ósmoklasiści!

Z powodu przesunięcia terminu egzaminu ósmoklasisty, zostały również zmienione terminy rekrutacji do szkoły. Publikujemy nowy, uaktualniony regulamin rekrutacji, który  znajduje się poniżej na pozycji 1. 

MOŻLIWOŚĆ REKRUTACJI POPRZEZ POCZTĘ ELEKTRONICZNĄ LUB TRADYCYJNĄ

Wstępne dokumenty rekrutacyjne do szkoły można składać przesyłając je na adres poczty elektronicznej: sekretariat.urszulanki@gmail.com lub listem poleconym za pośrednictwem poczty tradycyjnej.  

W tym celu należy wydrukować ze strony internetowej szkoły, wypełnić, podpisać, zeskanować i wysłać:

  1. Wniosek o przyjęcie do liceum

  2. Deklarację nr 1. wyboru klasy

  3. Podanie o przyjęcie do internatu (dotyczy tylko osób, starających się o miejsce w internacie przyszkolnym)

Jedynie oryginał świadectwa ukończenia szkoły i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu należy doręczyć do szkoły jako ostateczne potwierdzenie woli uczęszczania do niej.

Rozmowy kandydata (wspólnie z rodzicami) z dyrektorem lub wicedyrektorem szkoły zostają zawieszone.

Serdecznie zapraszamy!