W czwartek obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej, uroczystość rozpoczęła się Mszą św. kościele uniwersyteckim, której przewodniczył ks. Mariusz Wyrostkiewicz. Po niej zebrani udali się do sali gimnastycznej, gdzie poprowadzili spotkanie przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego.

W pierwszej części wysłuchaliśmy życzeń dla nauczycieli i pracowników szkoły złożonych przez siostrę dyrektor, Katarzynę Niemiec i siostrę przełożoną, Kingę Klepek. Siostra dyrektor w swoim przemówieniu podziękowała pracownikom szkoły za trud i zaangażowanie w pracę, szczególnie w wymagającym dużo poświęcenia roku pandemii i nauki zdalnej oraz przyznała nagrody dyrektora szkoły całemu gronu pedagogicznemu. Życzenia nauczycielom i pracownikom szkoły złożyli także przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego i obdarowali ich herbatką i słoikiem miodu.

W części artystycznej obaczyliśmy występy dwóch zespołów muzycznych. Pierwszy, debiutujący ośmioosobowy zespół, złożony z uczniów klas pierwszych, wykonał dwa utwory (obejrzymy je wkrótce na naszym kanale youtube); drugi, złożony z maturzystów z klasy 3e, przedstawił także dwa utwory, w tym swój premierowy cover piosenki „Another Brick In the Wall. Pt. 2.” zespołu Pink Floyd. Obydwa występy zostały przyjęte przez publiczność bardzo entuzjastycznie. Naszych młodych muzyków opieką artystyczną otacza p. Robert Ruszczak.