Osoby chcące korzystać ze stołówki szkolnej w lutym – zapraszamy do wypełnienia deklaracji korzystania z obiadów w stołówce szkolnej na kolejny miesiąc i dostarczenie jej do sekretariatu. Na co dzień dokument jest dostępny w menu (kat. SZKOŁA).

Deklaracja korzystania z obiadów na luty