Osoby chcące korzystać z obiadów w lutym zapraszamy do wypełnienia deklaracji korzystania z obiadów w stołówce szkolnej. Dokument dostępny poniżej, a na co dzień „pod grafiką” po prawej stronie witryny.
DEKLARACJA KORZYSTANIA Z OBIADÓW