Ferie dobiegły końca, a ich drugi tydzień, z pięknymi zimowymi krajobrazami, znacznie zrekompensował niedobór śniegu ubiegłego czasu. O pięknie zimy mogliśmy się przekonywać ze szkolnego Instagrama, gdzie nasi młodzi fotografowie zasilali nasze konto urokliwymi obrazami. Co ważne – do łask powróciła po raz kolejny nasza #urszu torba! Dziękujemy za zimowe pejzaże Magdzie Bełkot, Zosi Łagodzie, Zosi Jarosławskiej i p. Piotrowi Sołodynie.