Po raz kolejny wyruszyliśmy w drogę szlakiem pielgrzymim, kierując się do grobu św. Jadwigi w Trzebnicy. Podobnie jak w roku 2018 przyłączyliśmy się do grupy 17, rekrutującej się spośród młodzieży skupionej wokół KSM z parafii pw. Najświętszego Imienia Jezus, a zebrało się nas pod sztandarem Serviam, wraz z opiekunami, prawie trzydzieści osób.

Ogólnie mówiąc, pielgrzymowanie jest wśród nas bardzo popularnym ćwiczeniem duchowym – oprócz uczniów „reprezentujących” szkołę do Trzebnicy udało się nas dużo więcej we wspólnotach, zastępach harcerskich, itp. Udało nam się nas wszystkich zliczyć – w 2019 roku na pielgrzymkę wybrały się aż 62 osoby! Naszym uczniom towarzyszyli: s. Katarzyna Niemiec, s. Agata Stężowska i p. Piotr Sołodyna.