Od kilku dni dał się zauważyć wzmożony ruch w szkole: egzaminy poprawkowe, spotkania w małych gremiach roboczych, planowanie, organizowanie. Wczoraj jednak, w piątek miała miejsce pierwsza rada pedagogiczna, tzw. plenarna, podczas której podano i omówiono najważniejsze zagadnienia wkrótce rozpoczynającego się roku szkolnego. Grono pedagogiczne zostało zasilone dwiema nowymi nauczycielkami: p. Małgorzatą Marcinkiewicz, która będzie uczyła historii, i p. Magdaleną Kurkowską, naszą nową wuefistką. W poniedziałek warsztaty szkoleniowe – obiecujemy zdjęcia!