Zapraszamy do zapoznania się z kilkoma ciekawymi statystykami dotyczącymi czytelnictwa w pierwszym półroczu roku szkolnego.

W pierwszym półroczu wypożyczono 985 książek; z czytelni korzystało 184 uczniów; z Internetu – 122 uczniów. 188 uczniów użyło komputera do pracy (przygotowanie prezentacji, wydruki itp.).

Aktualni liderzy w czytelnictwie:
Magdalena Bełkot 2c Liceum (17 książek)
Kacper Miśta 1e Liceum (15 książek)
Juliette Małecka–Bogusłowicz 3a Liceum (13 książek)

W zestawieniu nie są brane pod uwagę prolongaty, tylko wypożyczenia książek. Gratulujemy i zapraszamy do naszej biblioteki!