U progu nowego roku szkolnego rozpoczyna się dla naszych klas czwartych ostatni etap powolnej i wytrwałej pracy do egzaminu dojrzałości. Wczoraj miało miejsce bardzo ważne dla nich spotkanie, podczas którego siostra dyrektor, Katarzyna Niemiec, zapoznała przyszłych abiturientów z procedurami maturalnymi. Teraz do 29 września nasi maturzyści muszą dokonać wstępnego wyboru przedmiotów rozszerzonych na majowy egzamin i złożyć deklaracje maturalne. Ostateczny termin na dokonanie zmian to 7 lutego. Życzymy mądrych decyzji!