Grono wychowawców powiększyło się do 11, bo tyle klas będzie uczęszczało w tym roku szkolnym do naszego Liceum. Po raz pierwszy w nowym sezonie miało miejsce spotkanie wychowawców. Grono, poszerzone o dwoje pedagogów oraz siostrę dyrektor, zapoznało się z planem pracy na najbliższy rok oraz omówiło główne założenia pracy wychowawczej w nadchodzącym czasie. Spotkania wychowawców odbywają się co najmniej raz w miesiącu.