Jak co roku, zapach pysznego włoskiego dania unosił się pośród rozweselonej (i głodnej) grupki młodych ludzie, którzy pojawili się na pizza party. To nasze tradycyjne spotkanie jest podziękowaniem uczniom, którzy zaangażowali się w oprowadzanie gości podczas Drzwi Otwartych, które w tym roku miały miejsce 1 kwietnia. Dziękujemy Wam raz jeszcze!