Pogrzeb majora Zbigniewa Lazarowicza

785

Poczet Sztandarowy liceum brał udział w pogrzebie mjr Zbigniewa Lazarowicza, ps. „Bratek”. Był synem legendarnego Adama „Klamry” Lazarowicza, zastępcy prezesa IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, zamordowanego przez komunistycznych oprawców 1 marca 1951 roku (to właśnie m.in. na jego cześć ustanowiono Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych). Mjr Zbigniew Lazarowicz był Żołnierzem Armii Krajowej i Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”. Później działaczem Solidarności w PRL. Był wielkim człowiekiem dla Wrocławia i całego regionu. Zmarł w wieku 92 lat. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w kościele św. Wawrzyńca 5 października o godz. 12.30. (text/foto s. Agata Stężwska)