Post, jałmużna i modlitwa – czy nie można inaczej? Zapraszamy do wysłuchania naszej ostatniej audycji w Radio Rodzina, podczas której rozmawialiśmy z ks. Bartłomiejem Kotem, duszpasterzem w D.A. Maciejówka, między innymi o wartości postu, modlitwy i jałmużny w Wielkim Poście. Program prowadzili: Julia Brytan (2d), Amelia Pastor (1a) i Mikołaj Antoniewicz (2e). Opiekunem grupy radiowej jest p. Robert Ruszczak.