Kochani! Zaczyna się… W tym tygodniu wracamy do szkoły – różni ludzie, z różnych powodów. Szkic wydarzeń ostatniego dnia wakacji wygląda następująco:

poniedziałek 10.30-12.00 – uczniowie pierszych klas Liceum mogą zakupić mundurki codzienne
wtorek 9:00 – spotkanie wychowawców
środa 9:00 – konferencja plenarna Rady Pedagogicznej oraz szkolenie wstępne BHP dla wszystkich nowozatrudnionych nauczycieli i pracowników
czwartek 9:00 – spotkanie pracowników administracji i obsługi
piątek (1 września, 10:00) konferencja dokształceniowa Rady Pedagogicznej
niedziela (od 14:00) – przyjazd do internatu i zakwaterowanie

Będą pierwsze relacje fotograficzne, więc pozostańcie z nami!