W ubiegłym tygodniu gościliśmy na lekcjach w klasach 3 Gimnazjum pracowników MOPS, którzy w rozmowie z  młodzieżą uwrażliwiali ich na problemy związane z przemocą domową i przemocą rówieśniczą. Bardzo ciekawa prezentacja została przygotowana i przeprowadzona przez p. Agatę Knabe, Adama Ambrożego i Janusza Kucaba. Inicjatorką spotkania była Anna Jaros.